گندزدایی فاضلاب با کلر

گندزدایی فاضلاب با کلر، استفاده از کلر ارزانترین روش گند زدایی فاضلاب است، کلر روی ترکیبات به خصوص آمونیاک تاثیر می گذارد و نسبت به درجه ی اسیدی فاضلاب، ترکیبی از کلر و آمونیاک یا کلرامین های مختلفی را تولید می کند.

برای گندزدایی قطعی از تاثیر کلر بر باکتری های موجود در فاضلاب باید مدت زمان تماس کلر با فاضلاب تعیین شود که هر چه فاضلاب خاصیت قلیایی بیشتری داشته باشد مقدار کلر برای گندزدایی فاضلاب بیشتر است.


برخی ازعوامل موثر در گندزدایی با کلر


1-کدورت بالا: هر چقدر کدورت بالاتر باشد گندزدایی سخت تر انجام می شود پس ابتدا باید کدورت را کم کرده و سپس گندزدایی با کلر انجام داده شود.


2-پی اچ: میزان اسیدی بودن یا اسیدی نبودن مواد را مشخص می کند که در پی اچ های مختلف مواد گندزدا ترکیبات گوناگونی هستند مثل کلر در پی اچ های پایین اسید هیپوکلر و پی اچ های بالا به صورت یون کلرید که، قدرت اکسید کنندگی آنها با هم متفاوت است.


3-مواد معدنی: ترکیب با گندزداها و از دست رفتن تاثیر گذاری آنها.


توجه داشته باشید برای اینکه گندزدایی با کلر موثر باشد این دو عامل مهم باید اتفاق بیفتد: غلظت ماده گندزدا و زمان تماس.
اگر بخواهیم از غلظت بالای کلر استفاده کنیم باید زمان تماس آن را کم کنیم به عنوان مثال، در تصفیه خانه های آب فاضلاب برای اینکه غلظت ماده گندزدا زیاد نشود زمان تماس را زیاد می کنیم.


ویژگی های استفاده از کلر


1-در دسترس بودن به سه صورت گاز، مایع و جامد.
2-کارایی در غلظت های پایین.
3- ارزان بودن.
4-به جای گذاشتن کلر باقی مانده در آب.
5-میکروب کشی کردن.
نتیجه گیری
کلر با بسیاری از مواد آلی وارد واکنش می شود که برخی این واکنش ها شدید یا انفجاری هستند، دور نگه داشتن مواد آلی مثل روغن ها و سایر هیدروکربن ها از محل ذخیره و مصرف کلر از اقدامات ایمنی است.